Заказать звонок
Заказать звонок
Награден автомат «Снайпер»

  Технически параметри:

Размер:

     Ширина: 600 мм

     Дължина: 1120 мм

     Височина: 1730 мм

Тегло: 210 кг

Потребляема мощност: 100 Вт

Детайлно описание

Игровия автомат «Снайпер» - един от най-известните  и най-търсени търговско-развлекателни апарати, които предизвикват интереса на хора от всякакви възрасти и пол.

Апарата притежава  ярък дизайн и весело звуково озвучение, адаптиран за използване от малки и големи и винаги привлича внимание!

Надеждния и високодоходен апарат «Снайпер»  е елементарен в своята поддръжа и обслужване и разполага с лесен за употреба контрол.

Автомат «Снайпер» е оборудван с колела за по-лесно придвижване из търговските обекти, като същевременно не изисква голяма площ за поставянето му. Също така машината не е взискателна към температурни промени, и работи на стандартната линия на напрежение.

Игровия  автомат «Снайпер» предназначен за поставяне в търговски и развлекателни центрове ,като целта му е да привлича и интригува посетителите чрез поставените награди в него.

Автомата се състои от една основна единица и два допълнителни блока в които се поставят наградите.

В основния блок се намират:
·       игровата зона,
·       панела за управление,
·       зоната за обслужване и наградна клетка #6.

В игровата зона на основния блок  се намира рамката на мишената със стрелата и  металните пластини с наградите. В рамката се намират : стрелата , гредата по която се движи стрелата и веригата.

В зоната за обслужване на игровия автомат «Снайпер» се помещават:
 - системната и телекомуникационна платка, 
- захранващия блок,
 - отчетника за кредитите и наградите,
 - Бутоните:
 - «Сервис»
 - «Сброс»,
 - «Тест»,
 - «Сервисная игра»,
 - «Загрузка призов»,
 - динамо
 - купюроприемник.

На панели за управление на  игровия автомат «Снайпер»  са разположени два бутона за управление на играта: „Нагоре” и „Надясно”, и индикатор с четирицифрен панел.

Допълнителните блокове , или по друг начин казано – наградните блокове, служат за поместване в тях на наградите. Допълнителните блокове се прикрепят неподвижно към основния блок с помощта на винтове и се свързват с помощта на електрически кабели. Наградите се поставят отделно във всяка клетка ,която има отделен номер.Количеството на наградните клетки в левия блок е 5 бр. ,а в десния 6 бр.  Клетките се затварят с помощта на закрепена за вратата на всяка клетка пружина и се заключват чрез електромагнитен механизъм ,който осигурява сигурност и предпазва наградите от отваряне. 

Всяка клетка притежава:
1.  Светодиод , светещ в различен цвят – който се явява и като сигнал, дали вратичката е отворена.
2.  Индивидуално избиране на светлината във всяка клетка – по този начин се привлича вниманието върху машината.
3.  Вратичка с прозрачно противоударно стъкло – за да може клиентите да видят избраната награда.

Допълнителните блокове се .

Преимущества на  игровия апарат  «Снайпер»:
-  надеждния и високодоходен апарат се нуждае само от 1 кв.м площ за поставяне;
-  възвращаемост на инвестицията  – само за три месеца;
-  голяма мотивация за игра от страна на клиентите  - стойността на наградите значително превишава стойността на една игра;
-  възможност за гъвкавост при избиране на наградите в зависимост от целевата аудитория;
-  ярък дизайн и весел звуков съпровод ,който може да бъде съобразен с клиентите за привличане на внимание;
-  широк избор от допълнителни опции  - позволяващ лесна  адаптация на автомата към всякакви условия и удобното му обслужване;  
-  гъвкава система за настойка на всяка игра и поотделно за всяка клетка;
-  гаранция – 6 месеца;
-  следгаранционно обслужване.

Принцип на  игра на игровия автомат «Снайпер»

Принципа на игра е изключително прост. На клиента се отдава възможност в благодарение на своите реакции и ловкост да спечели една от наградите намиращи се в една от 12-те наградни клетки.Като за начало трябва да изберете награда ,намираща се в една от клетките.След това трябва да преместите стрелата ,така че да попадне в дупката и да бутнете пластината,която ще отвори вратата на избраната от вас награда. В случай че уцелите металната пластина ,може да получите своята награда когато вратата се отвори! Ако не извадите наградата до 30 секунди ,вратата се затваря!

Технически характеристики на

При включване на автомата „Снайпер” в търговско-разклекателните центрове, той започва да извършва самодиагностика, стрелата започва да се движи в избрани точки, след това стрелата се връща в изходно положение, в деморежим.

Деморежим – това е режим на играта в който апарата привлича посетителите чрез музиката и светлините си.

На дисплея се изписва: "С000" – количеството кредити е = 0. Мишените в игровата зона премигват на случаен принцип, а всяка от  наградните клетки свети в различен цвят.

 Деморежима се коригира по следните параметри:
1.   Интервала между включването на деморежима и изключването му  в частност.
2.  Наличието на звуков съпровод в деморежим
3.   Избор между обикновен и икономичен режим

Същестуват три варианта на звуков съпровод, които се включват в случайна последователност.

Също така в деморежим апарата може да проведе имитация на игра. Ако направите пауза  между стартирането в деморежим ,работи само осветлението на игровата зона.

 Бутоните в деморежим не светят и когато ги натиснете се включва звука  на играта.

 Според правилата за да стартитате играта трябва да извършите следните действия:
1) да поставите купюр в купюроприемника
2) да пуснете жетон или монета
3) да прекарате стреч карта през датчика

Задържате бутона „Нагоре” докато стрелата не се изравни с избраната от вас награда по хоризонтала  в игралната зона. Следващия етап е да задържите бутона „Надясно” ,стрелата започва да се движи надясно ,пуснете ли бутона стрелата автоматично се изстрелва към избраната от вас награда.

При получен сигнал от купюроприемника,  автомата начислява кредит, количеството на кредитите може да видите на дисплея за управление „С001” ,където  001 е количеството кредити. Когато завърши имитацията на игра в деморежим ,стрелата се връща в изходно положение и се преминава към режима на играта.

Едновременно могат да бъдат начислени няколко кредита. Тези кредити се съхраняват в енергонезависима памет на машината и дори след като е спряно захранването, те се запазват.

Принцип на играта След като начислите кредит започва да свети бутона „Нагоре” ,това е сигнал че може да играете и игровото поле е активно/ сигнал за начало на играта.

При задържането на бутона релсата със стрелата започва да се движи нагоре. Движението продължава докато не пуснете бутона или релсата не достигне до най-високата вертикална точка.

 По време на играта се включва друг вид звуково озвучаване ,също така и когато стрелата попадне в мишената и бутне металната пластина.

При пускането на бутона „Нагоре”, започвате да играете с другият бутон „Надясно”, като го задържате. Релсата със стрелата започва да се движи надясно до избраната от вас награда.

Запомнете!!! След пускането на бутона не е възможно да корегирате стрелата.

При повдигане на релсата на стрелата, поотделно се изгасят светлините на реда с мишените  в които стрелата не може да попадне, също така вече ударените мишени не светят. При пускането на задържания бутон „Нагоре” или достигането на релсата до крайна точка, се включва механизъм за спирането на стрелата.

Стрелата се движи докато не попадне в мишената или в крайна точка. При тези случаи има два варианта:
1. загуба  – стрелата не е достигнала мишената и се ударила в рамката.

2. печалба  - стрелата е влязла в мишената и е бутнала металната пластина, с което се отваря вратичката с избраната награда.

В случаите на неточно попадение започва да работи датчик, намиращ се на стрелата,който връща стрелата в изходно положение.

Когато не се улучи мишена ,стрелата се фиксира за две секунди и след това двигателя започва да работи в обратен режим.

В случаите когато се улучи мишената, сработва оптически датчик, който работи аналогично.

При връщането на стрелата в първоначално положение, релсата и механизма на стрелата започват да се движат в нулева точка.

По време на игра на дисплея се показват количеството оставащи кредити. Когато натиснете бутона „Нагоре”, броя на кредитите се намаля на един.При изиграването на последния кредит (на дисплея се изписва 0), една секунда по-късно стрелата започва да се  движи в  нулева точка и дисплея преминава в демонстрационен режим.

 Когато стрелата попадне в мишената и бутне металната пластина на избраната награда се включва микропревключвател. На всяка мишена се намира индивидуален микропревключвател. Лампата на мишената започва да свети. Подава се сигнал на главната платка, че мишената е улучена.Оттам сработва датчик за крайното положение на стрелата и съответния сигнал се предава на избраната наградна клетка.

Електрическата ключалка която задържа вратата на наградната клетка се разблокира, също така за печалба сигнализират и светодиодите, които се намират в наградната клетка придружени със звуков сигнал. След известно време ключалката на наградната клетка се заключва и светодиодите изгасват. Три секудни преди да се затвори наградната клетка се подава сигнал. В електронната памет на автомата се съхраняват данни за количеството на парите в устройствата ,количеството на попаденията в мишените, за всяка поотделно. Данните за статистиката се съхраняват в енергоспестяващата  памет.

Особеностите за съхраняване на данните на автомата се явяват  при режима на автоматично включване и изключване. При този режим: апарата самостоятелно, без участие на оператора и други лица се включва и изключва (вход/изход по време на енергоспестяващия режим) в определено, по рано зададено време.Това време за задаване на настройките се задава отделно за всяка седмица.

В енергоспестяващия режим (отделен режим на работа, който не включва наградите в своите параметри), са отклчючени всички системи и устройства (включен е звука и купюроприемника), сигнализация се включва и системата е нужно да бъде върната в ДЕМОРЕЖИМ (и съответно в игрови режим)..

Диспенсер В автомата е предвидено да се използва като възможност и диспенсер.Диспенсера служи за раздаване на поощрителни награди.

Освен и поощрителните награди ,апарата има опция и да дава бонус игри.

Бонус игра – това е допълнителен безплатен кредит ,който представлява  кредит ,който се дава като бонус при достигнати  определено количество кредити.

Също така са възможни и следните допълнителни опции:
· GSM-модем – дава възможността за дистационна настройка на автомата, да наблюдавате статистиката и да получавате отчет в реално време.
· Монетоприемник – за монети и жетони
· Кутия за пари;
· устройство за четене на магнитни карти
· Механизъм за даване на билети – за да може апарата да се използва като редемпшън устройство.
· Платка за резервно захранване и акумулатор ,където може би бихте имали проблем с достъп до електрическата мрежа.

В автомата може да задавате парола за изменение на различните параметри. Паролата представлява шестцифрено число.

 USB-порт При стандартните опции на апарата е предвиден и USB вход, който служи за бързо и автоматично записване на статистическите данни и настройка на флашката.

GSM-модем Апарата може да поддържа и същите функции с GSM-модема,  за получаване на статистиката, видовите грешки в системата и управлението на апарата чрез SMS.

Запис на  статистиката  За да запишите статистиката е необходимо да пратите СМС на номер апарата с текст:
Read All Stat за запис на статистиката, или Read Credit And Game за запис на количеството играни игри и заредени кредите.

Също така може да се променят и настройките и паролата на машината.

Условия за сътрудничество

Основни условия за сътрудничество на компания „ЗАБАВА” според различните поръчки за закупка:

1. Всички продукти предлагани от Компания "Забава" може да видите на нашият електронен адресwww.zabava.bz

2. Компания "Забава" предлага намаление и промоции за своите постоянни клиенти, както и намаление при закупуването на голям брой продукти. Всички условия при промоцията и намалението на нашите продукти, може да договорите с ръководството на компанията.

3. Всички наши продукти са сертифицирани и с високо качество, гарантирано от компанията ни.

4. При закупуване на наше оборудване получавате поддръжка от сервизен център в гаранционния срок, както и следгаранционно обслужване.

5. Компания „ЗАБАВА” работи на принципа „пари – стока”, не работим по лизингови схеми.

Инструкция

За инструкции попълните формуляра.

Инструкции ще бъдат изпратени в писмо, посочено под формата на електронна поща.

Видео-презентация

Видео