Заказать звонок
Заказать звонок
Атракцион оtal Interactive 3D5

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗИСКВАНИЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕТО:

Минимални размери на помещението:

 • Дължина: 4,0 м
 • Ширина: 4,0 м
 • Височина: 2,7 м

Изисквания към електрозахранването:

 • Напрежение: 380 В (стабилизатор)
 • Потребляема мощност: 2 ÷ 7 кВт

Напрежение на пода:

 • Статична: 280 кг/ м2
 • Динамична: 480 кг/ м2
КОМПЛЕКТ 5D КИНО:

Динамична платформа:

 • Сглобяема метална рамка -– "3Д5" (3 степени на свобода): 1 бр.
 • Места за сядане: 5 бр.
  Хидравлично серводвигатели: 3 бр.
  Централен блок за управление на платформата: 1 бр.
  Стъпала: 1бр.

Система за далечно управление:

 • Терминал за управление (сензорен монитор): 1 бр.
 • Система за видео наблюдение: 1 бр.
 • Пулт за аварийно спиране: 1бр.

Компютърна станция:

 • Системен блок: 1 бр.
 • UPS (1500 Вт): 1 бр.
 • Монтажна стойка: 1 бр.

 

Програмно осигуряване:

 • Операционна система Windows 7: 2 бр.
 • Програмен пакет "Cinema Tracker – 5D": 1 бр.

Проекционна система (активно стерео):

 • Проектор (Марката се избира в зависимост от габаритите на помещението): 1 бр.
 • Стерео очила XpanD: 10 бр.

 

 • Батерии за стерео очилата XpanD: 10 бр.
 • Стойка за проектора: 1 бр.
 • Проекционен екран (Размер зависи от габаритите на помещенито): 1 бр.
 • ИК Емитер: 1 бр.

Акустическа система 5.1:

 • Усилвател: 1 бр.
 • Предни колони (250 Вт): 2 бр.
 • Задни колони (120 Вт): 2 бр.
 • Централни колони (120 Вт): 1 бр.
 • Subwoofer (250 Вт): 1 бр.

Eфeкти:

 • Вятър (сценични вентилатори): 2 бр.
 • Вода (автоматичен разпръсквател): 2 бр.
 • Мълния (стробоскоп): 1бр.

Възможно е поставяне на допълнителни ефекти:

 • Гъдел
 • Дим
 • Водни балони

Документация:

 • Ръководство за експлоатация и техническо обслужване
 • Сертификат
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА:

Основни габаритни размери:

 • Дължина: 2100 мм
 • Ширина: 2000 мм
 • Височина: 1560 мм
 • Височина на динамичната площадка: 560 мм

Тегло на платформата:

 • Тегло, без хора: 550 кг
 • Тегло, с хора: 950 кг

Динамични параметри на платформата:

 • Работна амплитуда на помещението ± 15 °
 • Вибрация: до 10 Гц
Допълнителна  информация:
Производителя дава гаранция на оборудването от датата на поставяне ,в срок от една година.
Киното е снабдено със стандартния пакет лицензирани стереоскопични 3D – ride филми, в количество 25 бр.
По желание на клиента количеството на филмите може да се увеличи до 50 бр.
Гаранционно обслужване -   12 месеца